Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

6 Niedziela Wielkanocna – 22 V 2022 r. – MISJE ŚWIĘTE:

W Imię Boże rozpoczęliśmy Misje Święte, które zakończymy w przyszłą Niedzielę. Po drogach misyjnych przeprowadzą nas Ojcowie Redemptoryści Zbigniew Podlecki i Jan Ćwikowski z Gliwic.

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Dominika Fikus z Marcinem Ludziejewskim, oboje z Ostrowa, par. Brzeźnio – zap. 3; Aldona Owczarek z Nowej Wsi, par. Brzeźnio z Michałem Sikałą z Szadku, par. Szadek; Anna Pawlikowska ze Stefanowa Ruszkowskiego, par. Brzeźnio z Markiem Gorzelańczykiem ze Zbierzowa, par. Kobyla Góra; Maciej Dawidowicz z Brzeźnia, par. tut. Z Amandą Surmińską z Zielonej Góry, par. M.B.Częstochowskiej; Aleksandra Ciepłoch z Dębołęki, par. Brzeźnio z Dominikiem Zielińskim z Władysławowa Bielawskiego, par. Bielawa; Kamila Obała z Michałem Wilkiem, oboje z par. Złoczew; Wioletta Obała z Ostrowa. Par. Brzeźnio z Piotrem Kupczakiem z Zapola, par. Brzeźnio; Marcin Piekarek z Krzaków, par. Brzeźnio z Beatą Ponikłą z Kliczkowa Kolonii, par. Kliczków Mały – zapowiedzi 1.

Bardzo proszę, aby intencje mszalne na ten tydzień sprawdzić na tablicach ogłoszeń albo w internecie na stronie naszej parafii.

   PROGRAM   MISJI  ŚWIĘTYCH  W NASZEJ  PARAFII

                                                    22.05.2022 – NIEDZIELA

Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych

Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – Mk 1.15

8:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

9:3o – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11:3o – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

16:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

                                           23.05.2022 – Poniedziałek

            Misyjna Uroczystość Uzdrowienia

-Każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu – J 8,34

9:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. Misyjna Droga Krzyżowa ulicami Parafii

24.05.2022 – Wtorek

Misyjna Uroczystość Pojednania 

-Panie, ile razy mam przebaczyć? – Mt 18,21

9:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. spotkanie dla Młodzieży

21;oo – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski

25.05.2022 – Środa

Misyjna Uroczystość Odnowienia Wiary w Życie Wieczne

-Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie – J 11.25

9:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. spotkanie dla Małżonków i Rodziców

18:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. spotkanie dla Małżonków i Rodziców

21:oo – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski

26.05.2022 – Czwartek

Misyjna Uroczystość Eucharystyczna i opowiedzenie się za Chrystusem

-Pan mój i Bóg mój – J 20,28

9:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

20:oo – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski

27.05.2022 – Piątek

Misyjna Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej – odnowienie ślubów małżeńskich

-Abyście się wzajemnie miłowali – J 13,34

9:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11:oo – Msza św. z kazaniem dla chorych, cierpiących i samotnych – Sakrament Namaszczenia Chorych

13:oo – odwiedziny chorych w domach przez misjonarzy

18:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

28.05.2022 – Sobota

Misyjna Uroczystość Maryjna

-Matko, oto syn Twój – J 19,27

9:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11:oo – Msza św. dla dzieci i dla matek w stanie błogosławionym – błogosławieństwo dzieci

18:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – po Mszy św. procesja fatimska

29.05.,2022 – Niedziela

Uroczystość Zakończenia Misji Świętych i błogosławieństwo misyjne

-Bądźcie świadkami tego – Dz 7,7-8

8:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

9:3o – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11:3o – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – po Mszy św. poświęcenie krzyża

16:oo – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Spowiedź misyjna:

Środa i Czwartek w godzinach

od 8:oo – 9:oo oraz 17:oo – 18:oo

O G Ł O S Z E N I A    S T A Ł E :

W Parafii Brzeźnio

sposób dokonywania opłat za miejsce na cmentarzu jest następujący:

Miejsce pojedyncze lub podwójne opłacamy po 20 latach od pochówku na kolejne 20 lat. Pomimo, że u nas dotąd nie były brane opłaty za miejsce, przyjęliśmy, że przy okazji pogrzebu miejsca były wykupione na 20 lat. Jeżeli więc od pogrzebu minęło 20 lat, należy dokonać opłatę na kolejne 20 lat. Prawo nie przewiduje opłat na rok czy kilka lat. Jeżeli rodzina ma problemy finansowe, wyjątkowo możemy zgodzić się na minimum 10 lat. Jeżeli ktoś był pochowany 25, 30, 40, czy więcej lat temu, opłatę zaliczymy od obecnego roku na 20 lat licząc do przodu. Jeżeli ktoś był pochowany 15, 10, czy 5 lat temu, uważamy, że opłata za miejsce była wniesiona przy pogrzebie i dopiero po upływie 20 lat od pogrzebu trzeba będzie dokonać opłatę za miejsce na następne 20 lat. Opłata za pojedyncze miejsce na 20 lat wynosi 200 zł. Za podwójne – 400 zł. Jeżeli rodzina będzie uporczywie unikać należnej opłaty za miejsce na cmentarzu, prawo pozwala zarządcy cmentarza usunąć pomnik i zniwelować grób po upływie 20 lat od pogrzebu.
Sprawę opłaty załatwiamy w kancelarii parafialnej, gdzie otrzymamy potwierdzenie na piśmie o dokonanej prolongacie.

Możliwość komentowania została wyłączona.