Ogłoszenia parafialne

            

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

25 niedziela w ciągu roku – 19.09.2021 r.

 1. W środę Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o g. 17:oo

 2. W piątek spotkanie Kręgu Biblijnego o g. 19:oo.

 3. W piątek Schola dziecięca ma próbę o g. 18:oo.

 4. W piątek spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania o g. 18:oo w kościele.

 5. W sobotę w naszej świątyni sakrament małżeństwa zawrą Ewelina Grzelczyk z Bartłomiejem Stelmachem.

 6. W niedzielę na Mszy św. o g. 11:3o poświęcenie różańców dla dzieci komunijnych i spotkanie z ich rodzicami. Różańce będą przygotowane, jednakowe dla wszystkich.

 7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się Patrycja Kuśmierek z Rembowa, par. Brzeźnio z Dariuszem Gulczyńskim z Chabielic, par. Chabielice – zap. 3; Łukasz Góra z Sylwią Kaczmarek, oboje z Dębołęki, par. Brzeźnio; Robert Staniszewski z Brzeźnia, ul. św. Idziego, par. Brzeźnio z Barbarą Stąporek z Brudzewa, par. Wągłczew – zap. 2.

 8. Schola młodzieżowa ma próbę w piątek o g. 19:oo.

 9. W minionym tygodniu odbył się także pogrzeb zmarłego +śp. Ryszarda Mikołajczyka z Dębołęki. W najbliższą środę o g. 12:oo odbędzie się pogrzeb zmarłej +śp. Wiesławy Duszyńskiej z Zapola. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…Niech odpoczywają w pokoju…

 10. Bóg zapłać za ofiary na kościół. Dziękuję bardzo za szczególną ofiarę pani Jadwidze Kopeć z Potoka, panu Wiesławowi Kowalczykowi z Brzeźnia, ul. św. Idziego, Bogusi i Witkowi Kochaniec z Woli Brzeźniowskiej, Grażynie i Zbigniewowi Matusiakom z Bronisławowa, ul. Wspólnej, Iwecie i Dariuszowi Grygom z Brzeźnia, ul. Leśnej. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek przed kościołem na uczelnie katolickie. Za tydzień taca inwestycyjna na piec grzewczy dla wikariatki i domu parafialnego.

 11. Wyjazd do Energylandii w najbliższą sobotę o g. 7:3o. Koszt wzrósł do 150 zł. Są jeszcze wolne miejsca.

 12. W tym roku 7 października odbędzie się pielgrzymka autokarowa, ale nie do Częstochowy lecz do Kalisza, a to w związku z Zawierzeniem Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi, które odbędzie się w tym dniu w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pod przewodnictwem przewodniczące Episkopatu Polski ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wyjedziemy po obiedzie o g. 14:3o. Można się zapisywać.

 13. W Kaliszu będzie prowadzony kurs opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Zainteresowanych kierujemy do gabloty. Tam są szczegółowe informacje.

 14. Gratulujemy Ministrantom zajęcia miejsca na podium w dekanalnym turnieju ministrantów.

 15. Planowana na dziś pielgrzymka na Górę Krzyża się nie odbędzie.
 16. Jeżeli Mieszkańcy poszczególnych Wiosek planują u siebie w październiku modlitwę różańcową, to proszę w tym tygodniu wskazać dzień takich spotkań.

O G Ł O S Z E N I A    S T A Ł E :

Sposób dokonywania opłat za miejsce na cmentarzu jest następujący:
Miejsce pojedyncze lub podwójne opłacamy po 20 latach od pochówku na kolejne 20 lat. Pomimo, że u nas dotąd nie były brane opłaty za miejsce, przyjęliśmy, że przy okazji pogrzebu miejsca były wykupione na 20 lat. Jeżeli więc od pogrzebu minęło 20 lat, należy dokonać opłatę na kolejne 20 lat. Prawo nie przewiduje opłat na rok czy kilka lat. Jeżeli rodzina ma problemy finansowe, wyjątkowo możemy zgodzić się na minimum 10 lat. Jeżeli ktoś był pochowany 25, 30, 40, czy więcej lat temu, opłatę zaliczymy od obecnego roku na 20 lat licząc do przodu. Jeżeli ktoś był pochowany 15, 10, czy 5 lat temu, uważamy, że opłata za miejsce była wniesiona przy pogrzebie i dopiero po upływie 20 lat od pogrzebu trzeba będzie dokonać opłatę za miejsce na następne 20 lat. Opłata za pojedyncze miejsce na 20 lat wynosi 200 zł. Za podwójne – 400 zł. Jeżeli rodzina będzie uporczywie unikać należnej opłaty za miejsce na cmentarzu, prawo pozwala zarządcy cmentarza usunąć pomnik i zniwelować grób po upływie 20 lat od pogrzebu.
Sprawę opłaty załatwiamy w kancelarii parafialnej, gdzie otrzymamy potwierdzenie na piśmie o dokonanej prolongacie.

DEKRET

                 Wobec poprawiającej się sytuacji zagrożenia związanej ze stanem pandemii niniejszym, zgodnie z kan. 87 § 1 KPK, odwołuję z dniem 19 czerwca 2021 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane udzieloną dekretem z dnia 12 lutego br., l.dz. 388/2021.

Jednocześnie przypominam, że w niedzielę i inne dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. Każdy czyni temu zadość, jeśli bierze udział we Mszy św. gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, w sam dzień świąteczny lub też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1247 – 1248 KPK).

Zachęcam osoby korzystające dotychczas z dyspensy do odnowienia więzi
z Chrystusem obecnym w Najświętszej Eucharystii poprzez regularny udział we Mszy św. niedzielnej i przyjmowanie Komunii Świętej.

bp Damian Bryl
Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 17 czerwca 2021 roku

L.dz. 1385/2021

Możliwość komentowania została wyłączona.