Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

1 Niedziela Adwentu – 27 XI 2022 r.

Rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny czasem Adwentu, w którym przygotowujemy się na obchody Narodzenia Pana Jezusa i ostateczne Jego przyjście na końcu świata. Roraty – czyli Msza św. o N.M.P., codziennie o g. 17:oo. Dzieci przychodzą z lampionami, dorośli ze świecami. Rekolekcji nie będzie, tylko Dzień Skupienia ze spowiedzią 19 grudnia – w poniedziałek.

1. W środę Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o g. 17:oo.

2. W czwartek spotkanie Kręgu Biblijnego o g. 19:oo.

3. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek z możliwością prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu od g. 16:oo do 17:oo, o której nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Msza św. roratnia. Do chorych udamy się dopiero w Dzień skupienia i spowiedzi – 19 grudnia przed świętami.

W piątek próba Scholi dziecięcej o g. 18:oo, Scholi młodzieżowej o 19:oo, a do koncertu od g. 20:o

4. W sobotę po Mszy św. o g. 7:oo modlitwa różańcowa, wynagradzająca za grzechy przeciwko Maryi.

W sobotę zbiórka ministrantów o g. 10:oo.

5. W minionym tygodniu odbył się także pogrzeb zmarłej +śp. Kazimiery Tomaszewskiej z Ostrowa. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…Niech odpoczywa w pokoju…

6. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszego kościoła. Dla Sióstr Kamedułek złożyliśmy 1.500 zł. Za tydzień Niedziela modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Przed świątynią zbiórka ofiar do puszki na ten cel.

Dziękuję bardzo panu Józefowi Musiałowi z Kolonii Zapole za naprawę bocznych drzwi wejściowych do naszej świątyni. Nie trzeba już z hukiem zamykać tych drzwi. Bóg zapłać.

7. Jest jeszcze „Opiekun” z ub. niedzieli. Polecamy. Są także do nabycia świece wigilijne: – małe w cenie 12 zł. Duże w cenie 20 zł. Ofiary te odsyłamy do Caritas naszej Diecezji jako pomoc dla biednych dzieci. Na dzieło miłosierdzia w naszej parafii zostaje z tego po 2 i po 3 zł.

  1. 9. W dniu 3 grudnia, czyli w najbliższą sobotę, w Złoczewie, w Powiatowym Zespole Szkół, będzie można oddać krew, każdą grupę życiodajnego płynu, dla 2-letniej Anieli Matusiak, chorej na białaczkę limfoblastyczną, by miała szansę na dalsze leczenie. Pobór krwi odbywać się będzie w godzinach 9:oo – 12:oo. Zachęcamy Parafian do ofiarnej miłości.

  1. Pan Organista w tym tygodniu dotrze z opłatkami do: w poniedziałek – Rembów z Kolonią od 13:oo; we wtorek – Ostrów przy głównej ulicy od 13:oo; w środę – Ostrów przy pałacu od 13:oo; w czwartek – Zapole przy trasie i Osiedle od 13:oo; w piątek – Zapole opłotki i Kolonia od 13:oo; w sobotę – Próba i Tumidaj od 9:oo.

  2. W tym tygodniu spowiedzi adwentowe: w poniedziałek w Unikowie, we wtorek w Złoczewie. W środę w Złoczewie Odpust św. Andrzeja. Suma tam o g. 12:oo, ale w klasztorze Sióstr Kamedułek.

O G Ł O S Z E N I A    S T A Ł E :

W Parafii Brzeźnio

sposób dokonywania opłat za miejsce na cmentarzu jest następujący:

Miejsce pojedyncze lub podwójne opłacamy po 20 latach od pochówku na kolejne 20 lat. Pomimo, że u nas dotąd nie były brane opłaty za miejsce, przyjęliśmy, że przy okazji pogrzebu miejsca były wykupione na 20 lat. Jeżeli więc od pogrzebu minęło 20 lat, należy dokonać opłatę na kolejne 20 lat. Prawo nie przewiduje opłat na rok czy kilka lat. Jeżeli rodzina ma problemy finansowe, wyjątkowo możemy zgodzić się na minimum 10 lat. Jeżeli ktoś był pochowany 25, 30, 40, czy więcej lat temu, opłatę zaliczymy od obecnego roku na 20 lat licząc do przodu. Jeżeli ktoś był pochowany 15, 10, czy 5 lat temu, uważamy, że opłata za miejsce była wniesiona przy pogrzebie i dopiero po upływie 20 lat od pogrzebu trzeba będzie dokonać opłatę za miejsce na następne 20 lat. Opłata za pojedyncze miejsce na 20 lat wynosi 200 zł. Za podwójne – 400 zł. Jeżeli rodzina będzie uporczywie unikać należnej opłaty za miejsce na cmentarzu, prawo pozwala zarządcy cmentarza usunąć pomnik i zniwelować grób po upływie 20 lat od pogrzebu.
Sprawę opłaty załatwiamy w kancelarii parafialnej, gdzie otrzymamy potwierdzenie na piśmie o dokonanej prolongacie.

Możliwość komentowania została wyłączona.