Intencje Mszalne

                                        N I E D Z I E L A – 9 VIII:

g. 8:oo – za +śp. Krzysztofa Kuśmierka (1 r.sm.) – od siostry Zofii;

g. 9:3o – za +śp. Mariannę i Jana Serwatów i c.r. Serwatów;

g. 11:3o – w int. parafian oraz: – w int. Aleksandry Stefańskiej w dniu chrztu;

-w int. Wojciecha Sylwestra Świniarskiego w dniu chrztu;

– w int. Nadii Agaty Mikołajczyk w dniu chrztu;

– w int. Jarosława w 18 rocz. urodzin – od rodziców i siostry.

                                I N T E N C J E    M S Z A L N E    10 – 16 VIII 2020 r.

                                                     P o n i e d z i a ł e k – 10 VIII:

g. 17:oo – Konc.: – za +śp. Zofię Zasinę (14 r.sm.) – od syna Mariana z rodziną;

-za +śp. Grzegorza Krupińskiego – od rodziny Krupińskich i Wojciechowskich.

                                                      W t o r e k – 11 VIII:

g. 7:oo – Konc.: – za +śp. Wiesława Ślipka – od chrześniaka Pawła;

-za +śp. Stanisława Andrycha – od chrześniaka Tomasza.

                                                     Ś r o d a – 12 VIII:

g. 17:oo – Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-w int. podziękowań i próśb Nowenny; – w int. o ustanie epidemii;

-za +śp. Stanisława Musialskiego (45 r.sm.) – od żony Heleny z rodziną;

+Janinę i Józefa Naturalnych, +Krystynę Rożniałę;

+Danutę Polowczyk – od rodziny Gruszeli i Kowalczyków;

+Zdzisława Pustelnika – od Marii Kaczmarek z rodziną;

+Stefana Płócienniczaka;

+Walentynę i Bogumiła Pędziwiatrów, +c.r. Błaszkowskich;

+Henryka Owczarka – od żony i dzieci;

+Stanisława Zająca – od rodziny Halamusów;

+Małgorzatę Wolniak – od Mirki;

+Jerzego Wolniaka (7 r.sm.) – od żony;

+Mariana Ubycha – od sąsiada Mariana z rodziną;

+Kazimierza Antczaka – od Małgorzaty Michalskiej z rodziną;

+Ludwika Potra – od rodziny Podgórskich;

+Teodozję Wiśniewską – od Jolanty i Anny – koleżanek córki;

+Józefa Piątka – od Andrzeja i Romki Wawrzyniaków;

+Alicję Żurawską – od Żeśków, Miłków i Wawrzyniaków;

+Bronisławę Ludziejewską – od Kuźników i Gawronów;

+Wacława Kobielę – od rodziny Galewiczów;

+Zofię Krystynę Marszałkowską – od rodziny Kałuzińskich.

(poza parafią: – za +śp. Gabriela Ludziejewskiego – od sąsiadów Dłużaków)

                                                        C z w a r t e k – 13 VIII:

g. 7:oo – za +śp. Krzysztofa Kuśmierka (1 r.pog.) – od córki Angeliki z rodziną;

g. 17:oo – za +śp. Kazimierę Szymanek – od Marzeny i Zbyszka Krzemińskich.

                                                       P i ą t e k – 14 VIII:

g. 17:oo – Konc.: – za +śp. Barbarę Kałuzińską – od rodziny Pawlaków;

-za +śp. Stanisława Szydłowskiego – od sąsiadów Mesów i Czarneckich.

                                    S O B O T A – 15 VIII – WNIEBOWZIĘCIE N.M.P:

g. 8:oo – za +śp. Jadwigę Krupę;

g. 9:3o – za +śp. Józefa, Cecylię, Stefana, Bogdana, Kazimierza i Andrzeja Kałuzińskich, +Halinę i Czesława Woźniaków, +Krystynę Worach;

g. 11:3o – w int. Parafian oraz: – w int. Filipa Poterały w dniu chrztu.

                                       N I E D Z I E L A – 16 VIII – ODPUST ŚW. ROCHA:

g. 8:oo – za +śp. Helenę (2 r.sm.) i Karola Kucharków, +Andrzeja Kucharka – od córki Aliny z rodziną;

g. 9:3o – za +śp. Halinę (15 r.sm.) i Stanisława (4 r.sm.) Kaczmarków –  od córki Małgorzaty z rodziną;

g. 12:oo – w int. Parafian i Gości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.