O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E

                              O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

                      I    N I E D Z I E L A     A D W E N T U – 1 XII 2019 r.

 1. Rozpoczynamy czas adwentu, w którym przygotowujemy się na Boże Narodzenie i jednocześnie na powtórne przyjście Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Zechciejmy podjąć Roraty – u nas codziennie o g. 17:oo, z lampionem czy świecą. Zechciejmy podjąć rekolekcje z dobrą spowiedzią – u nas od 3 niedzieli adwentu. Praktykujmy codziennie rozważania adwentowe czerpiąc z różnych źródeł.

 2. Jutro dodatkowa Msza św. o Duchu Świętym, z modlitwą o uzdrowienie i adoracją, o g. 19:oo.

 3. W środę Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o g. 17:oo.

  Po Nowennie nauka chrzcielna.

  Także po Nowennie próba Chóru.

 4. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od g. 16:oo z możliwością adoracji, którą zakończymy nabożeństwem do Serca Pana Jezusa o g. 17:oo i następnie Msza św. roratnia.

 5. Do chorych udamy się dopiero po rekolekcjach.

 6. W sobotę spotkanie Wspólnoty „Boży Ogień” o g. 18:oo.

 7. Za tydzień, w 2 niedzielę Adwentu, będziemy celebrować Niepokalane Poczęcie N.M.P, jednocześnie modląc się za Kościół katolicki na Wschodzie, w byłych krajach Związku Radzieckiego. Będzie także zbiórka ofiar na ten cel przed świątynią.

  Za tydzień, w niedzielę, będzie można podjąć duchową adopcję dzieci poczętych a zagrożonych aborcją.

 8. Za tydzień, po Mszy św. o g. 11:3o, poświęcenie medalików Maryi dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. spotkanie z rodzicami tych dzieci.

 9. Bóg zapłać za ofiary na kościół i na dom parafialny, i plebanię. Wyjątkowo zostałem podreperowany finansowo przez Konserwatora zabytków z Łodzi, który przyznał refundację za prace z ub. roku przy dzwonnicy, co już zostało wykorzystane na prace przy domu parafialnym i plebanii. Jest coraz bliżej momentu, że się wypłacę ze wszystkich zobowiązań.
 10. Do Rady ekonomicznej Parafii Brzeźnio powołuję następujące osoby: Jarosława Banacha z Brzeźnia, ul. Topolowej; Mirosława Owczarka z Bronisławowa, ul. św. Idziego; Annę Pszczółkowską z Zapola; Andrzeja Wydrzyńskiego z Nowej Wsi; Juliana Nowickiego z Ostrowa; Malwinę Goździewicz z Krzaków; Marka Derdaka ze Stefanowa Ruszkowskiego i Jarosława Krotowskiego z Dębołęki – w sumie 8 osób.

  Do Rady duszpasterskiej Parafii Brzeźnio z urzędu należą: Proboszcz, Wikariusz, Organista, Kościelny, Panie Katechetki, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. Z wyboru zapraszam: Panie – Krystynę Bartos ze Stefanowa Ruszkowskiego; Agnieszkę Brzęczek z Bronisławowa; Katarzynę Jóźwik z Dębołęki; Katarzynę Lenort ze Stanisławowa i Iwonę Cyganek z Tumidaja. Panów – Mariusza Niciejewskiego z Bronisławowa, ul. Polnej; Szymona Poterałę z Bronisławowa, ul. Wspólnej. I dwoje reprezentantów młodzieży: Adama Pawlaka z Bronisławowa, ul. św. Idziego oraz Darię Stefaniak z Zapola – w sumie 18 osób. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, powyższy skład przedstawię do zatwierdzenia Księdzu Biskupowi i myślę, że od nowego roku 2020 Rady te podejmą 5 letnią kadencję.

 11. Pan Organista w tym tygodniu, z poświęconymi opłatkami na stół wigilijny, dojdzie do:-w poniedziałek – Rembów i Kolonia Rembów;

  -we wtorek – Ostrów;

  -w środę – Zapole przy trasie i „Zapłotki”;

  -w czwartek – Zapole Kolonia i Osiedle;

  -w piątek – Stefanów Ruszkowski. Zawsze od g. 11:oo.

  -w sobotę – Próba i Tumidaj – tutaj od g. 9:oo.

 12. Jest nowy nr „Opiekun” -w nim dużo o Złoczewie i Godynicach w naszym dekanacie, „Margaretkach”, o apostolacie Cudownego Medalika, rekolekcje adwentowe i inne bogate treści. Polecamy.
 13. Od dzisiaj także rozprowadzamy świece na stół wigilijny włączając się w ten sposób w wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Cena: małe – 6 zł.; duże -15 zł.
 14. Od jutra firma Pana Andrzeja Kuśmierka ma rozpocząć jeszcze prace przy budowie alejki na cmentarzu.

Komentarze są wyłączone.